จัดกิจกรรม"วันตำรวจ ประจำปี 2558"    วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 สถานีตำรวจภูธรพนมไพร กำหนดจัดกิจกรรม "วันสถาปนากรมตำรวจ ประจำปี 2558" เพื่อข้าราชการตำรวจ จะได้เกิดความภาคภูมิใจ ในศักดิ์ศรี องค์กร ภารกิจ หน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปกป้องคุ้มครองประชาชน และบ้านเมืองให้สงบร่มเย็น โดยมี นายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กต.ตร. พ่อค้า คหบดี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เวลา 06.00 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตขณะ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งสถาบันและ บรรพบุรุษของข้าราชการตำรวจ

พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ของข้าราชการตำรวจ ประธานในพิธี พ.ต.อ.นพพร แก้วยนต์ ผกก.สภ.พนมไพร อ่านสารของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยการกล่าว “คำปฏิญาณตนของตำรวจและอุดมคติของตำรวจ” บรรเลงเพลงมาร์ตำรวจ และมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดให้แก่บุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ

นายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอพนมไพร ประธานในพิธี ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ สนับสนุนกิจกรรมของตำรวจ และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2558