ตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธวิธีของ สภ.พนมไพร

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.วิบูลย์  วงศ์ก้อม  รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด  ประธานการมการ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธวิธีของ ภ.จว.ร้อยเอ็ด ออกติดตามตรวจประเมินเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พนมไพร ตามแนวทางขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการตำรวจภูธร ภาค 4 เน้นหนัก 10 ประการ โดยให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามยุทธวิธีให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.พนมไพร เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบการฝึกยุทธวิธี