พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558

วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.นพพร แก้วยนต์ ผกก.สภ.พนมไพร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานค์ พ.ศ. 2558 โดยนายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานในพิธี ณ จุดบริการประชาชนสี่แยก บขส. ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดในคร้ังนี้ หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น นายอำเภอพนมไพร นำขบวนขับขี่รถจักรยานยนต์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ในเขตเทศบาลพนมไพร

นายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอพนมไพร มอบน้ำดื่ม ผ้าเย็น ให้ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์