พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

สถานีตำรวจภูธรพนมไพร จัดทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของเหล่าข้าราชการทั่วประเทศ และได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนักในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และให้ข้าราชการได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี โดยปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินและพลังของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. บริเวรหน้าอาคารที่ทำการ